• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia II stopnia - dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej - rekrutacja na semestr letni 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria Chemiczna i Procesowa, studia stacjonarne drugiego stopnia, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Szczegóły
Kod 107C-MSP-IC
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Kierunek studiów Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 semestry
Wymagany dokument
 • dyplom szkoły wyższej
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (09.01.2024 00:00 – 14.02.2024 23:59)

Informacje o studiach

Studia odbywają się w języku polskim.

Oferta studiów z limitem miejsc, terminarz, dane kontaktowe oraz zasady i organizacja przyjęć na studia znajdują się na stronie:

https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-II-stopnia.

Strona jednostki prowadzącej studia:

https://www.ichip.pw.edu.pl/Wydzial-Inzynierii-Chemicznej-i-Procesowej/Kandydaci/Oferta-dydaktyczna.

Główne etapy działań

 1. Utwórz i aktywuj konto IRK.
 2. Zaloguj się i wypełnij odpowiednie pola w celu zapisania się na oferowany kierunek studiów.
 3. Wykonaj pozostałe formalności związane m.in. z załączeniem poprzez konto IRK skanów wymaganych dokumentów.
 4. Ureguluj opłatę rekrutacyjną w terminie trwania zapisów.
 5. Dostarcz wersje papierowe wymaganych dokumentów – w terminie i miejscu określonym przez Wydział (lub Ośrodek Kształcenia na Odległość jeżeli aplikujesz na studia przez Internet).
 6. Sprawdzaj komunikaty i informacje na swoim koncie IRK.

Uwaga

 • Jeżeli jesteś jeszcze przed egzaminem dyplomowym, podaj datę planowanej obrony i załącz plik z oświadczeniem, że obrona jest planowana w podanym terminie.
 • Jeżeli jesteś po egzaminie dyplomowym, ale nie posiadasz jeszcze dyplomu ukończenia studiów, podaj datę obrony i załącz plik z zaświadczeniem z dziekanatu o wyniku egzaminu.

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia są podane na stronie:

https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-II-stopnia/Zasady-przyjec-na-studia.