• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia II stopnia - dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej - rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne drugiego stopnia, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Szczegóły
Kod 111C-MSP-IS
Jednostka organizacyjna Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Kierunek studiów Inżynieria Środowiska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 semestry
Wymagany dokument
 • dyplom szkoły wyższej
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.08.2023 00:00 – 13.09.2023 23:59)

Informacje o studiach

Studia odbywają się w języku polskim.

Oferta studiów z limitem miejsc, terminarz, dane kontaktowe oraz zasady i organizacja przyjęć na studia znajdują się na stronie:

https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-II-stopnia.

Główne etapy działań

 1. Utwórz i aktywuj konto IRK.
 2. Zaloguj się i wypełnij odpowiednie pola w celu zapisania się na oferowany kierunek studiów.
 3. Wykonaj pozostałe formalności związane m.in. z załączeniem poprzez konto IRK skanów wymaganych dokumentów.
 4. Ureguluj opłatę rekrutacyjną w terminie trwania zapisów.
 5. Dostarcz wersje papierowe wymaganych dokumentów – w terminie i miejscu określonym przez Wydział (lub Ośrodek Kształcenia na Odległość jeżeli aplikujesz na studia przez Internet).
 6. Sprawdzaj komunikaty i informacje na swoim koncie IRK.

Uwaga

 • Jeżeli jesteś jeszcze przed egzaminem dyplomowym, podaj datę planowanej obrony i załącz plik z oświadczeniem, że obrona jest planowana w podanym terminie.
 • Jeżeli jesteś po egzaminie dyplomowym, ale nie posiadasz jeszcze dyplomu ukończenia studiów, podaj datę obrony i załącz plik z zaświadczeniem z dziekanatu o wyniku egzaminu.

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia są podane na stronie:

https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-II-stopnia/Zasady-przyjec-na-studia.