• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia podyplomowe - rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023.

Tury rekrutacji

Filtry

  • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1
1 Akademia 3D - projektowanie i druk 3D, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa od: 16.05.2022 00:00
do: 21.09.2022 16:59
2 Akademia Kaizen, Wydział Mechaniczny Technologiczny od: 16.05.2022 00:00
do: 30.11.2022 23:59
3 Akademia zarządzania IT w administracji publicznej, Wydział Zarządzania od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
4 Automatyka, Wydział Mechatroniki od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
5 Bazy danych - metody, narzędzia, praktyka, Wydział Elektryczny od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
6 Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie, Wydział Inżynierii Lądowej od: 16.05.2022 00:00
do: 18.11.2022 23:59
7 Bezpieczeństwo systemów informatycznych, Wydział Elektryczny od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
8 Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń, Wydział Mechaniczny Technologiczny od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
9 Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
10 Big Data. Analiza danych, Wydział Elektryczny od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
11 Budowa i eksploatacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
12 Budownictwo energooszczędne, certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa od: 16.05.2022 00:00
do: 18.11.2022 23:59
13 Ciepłownictwo i ogrzewnictwo, auditing energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska od: 16.05.2022 00:00
do: 04.12.2022 23:59
14 Data Science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
15 Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
16 Eksploatacja i utrzymanie dróg, Wydział Inżynierii Lądowej od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
17 Energetyka jądrowa, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa od: 16.05.2022 00:00
do: 08.11.2022 23:59
18 Głębokie sieci neuronowe - zastosowania w mediach cyfrowych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
19 Informatyka przemysłowa, Wydział Mechatroniki od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
20 Instalacje i urządzenia elektryczne - projektowanie i eksploatacja, Wydział Elektryczny od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
21 Interdyscyplinarny BIM, Wydział Inżynierii Lądowej od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
22 Interoperacyjność systemu kolei, Wydział Transportu od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
23 Inżynieria gazownictwa, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
24 Inżynieria medyczna, Wydział Mechatroniki od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
25 Inżynieria procesów biznesowych, Wydział Elektryczny od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
26 Inżynieria produkcji w poligrafii, Wydział Mechaniczny Technologiczny od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
27 Inżynieria spajania - kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE), Wydział Mechaniczny Technologiczny od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
28 Java EE - produkcja oprogramowania, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
29 Klimatyzacja i chłodnictwo, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
30 Mechatronika w kształceniu zawodowym, Wydział Mechatroniki od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
31 Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości, Wydział Zarządzania od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
32 Modelowanie statystyczne z oprogramowaniem SAS, Wydział Zarządzania od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
33 Nowa mobilność, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych od: 11.10.2022 16:00
do: 18.10.2022 14:59
34 Nowoczesna energetyka odnawialna, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
35 Ochrona dziedzictwa kulturowego - miasto historyczne, Wydział Architektury od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
36 Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
37 Podyplomowe studium urbanistyki i gospodarki przestrzennej, Wydział Architektury od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
38 Projektowanie systemów informacyjnych, Wydział Elektryczny od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
39 Projektowanie systemów informatycznych z bazami danych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
40 Projektowanie w systemach CAD/CAM, oraz programowanie obrabiarek CNC, Wydział Mechaniczny Technologiczny od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
41 Prowadzenie projektów informatycznych, Wydział Elektryczny od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
42 Przywództwo IT - od eksperta do lidera, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
43 Psychologia zarządzania projektami w budownictwie, Wydział Inżynierii Lądowej od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
44 Rachunkowość i podatki od podstaw, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
45 Ropa naftowa i produkty naftowe, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
46 Rozwój obszarów wiejskich - aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami, Wydział Geodezji i Kartografii od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
47 Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
48 Technika świetlna użytkowa, Wydział Elektryczny od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
49 Techniki i procesy membranowe, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
50 Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
51 Technologia budowy dróg, Wydział Inżynierii Lądowej od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
52 Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa, Wydział Chemiczny od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
53 Technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych, Wydział Chemiczny od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
54 Transformacja przemysłowa 4.0, Wydział Mechatroniki od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
55 Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
56 Uzbrojenie, Wydział Mechaniczny Technologiczny od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
57 Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
58 Wizualna analityka danych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
59 Wycena nieruchomości, Wydział Geodezji i Kartografii od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
60 Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością, Wydział Transportu od: 16.05.2022 00:00
do: 04.11.2022 23:59
61 Zarządzanie nieruchomościami, Wydział Geodezji i Kartografii od: 16.05.2022 00:00
do: 28.11.2022 23:59
62 Zarządzanie produkcją audiowizualną, Wydział Zarządzania od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
63 Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym, Wydział Inżynierii Lądowej od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
64 Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia - zajęcia na odległość (on-line), Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych od: 21.07.2022 00:00
do: 29.09.2022 11:59
65 Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia - zajęcia w uczelni, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych od: 16.05.2022 00:00
do: 14.09.2022 11:59
66 Zarządzanie zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość - zajęcia na odległość (on-line), Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych od: 21.07.2022 00:00
do: 12.10.2022 12:59
67 Zarządzanie zasobami IT: architektury, procesy, standardy, jakość - zajęcia w uczelni, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych od: 16.05.2022 00:00
do: 12.10.2022 12:59
68 Zastosowania technologii chmurowych w rozwiązaniach opartych na danych i sztucznej inteligencji, Wydział Elektryczny od: 16.05.2022 00:00
do: 15.11.2022 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200