• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia II stopnia - dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej - rekrutacja na semestr letni 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kandydatko i kandydacie,

Politechnika Warszawska oferuje Ci możliwość studiowania w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w Płocku (Filia PW).
Uczelnia prowadzi studia na kierunkach zarówno technicznych, jak i nietechnicznych. W ofercie studiów znajdują się więc kierunki inżynierskie i licencjackie.
Na większości kierunków prowadzone są studia o profilu ogólnoakademickim. Są też dostępne studia o profilu praktycznym.
Politechnika Warszawska oferuje poszczególne kierunki w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Oprócz studiów prowadzonych w języku polskim, na niektórych kierunkach prowadzonych w formie studiów stacjonarnych, jest możliwość studiowania w języku angielskim. Kształcenie na niektórych kierunkach anglojęzycznych wiąże się z częściową odpłatnością.

Portal Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) służy do zapisów na studia oraz do przekazywania kandydatom indywidualnych komunikatów o ich sytuacji w procesie rekrutacyjnym.

Do ostatniego dnia zapisów będzie jeszcze można dokonywać modyfikacji w zgłoszeniach.

Jeżeli chcesz się zapoznać z zasadami rekrutacji, kierunkami studiów, oferowanymi specjalnościami, oraz terminami zapisów, przejdź na stronę BPS, a potem powróć do portalu IRK.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji kandydatów na studia drugiego stopnia można zasięgnąć w dziekanatach odpowiednich wydziałów.

Szczegółowe zasady studiowania w trybie zaocznym na odległość są opisane na stronie internetowej Ośrodka Kształcenia na Odległość PW.

Wybierz formę, kierunek/kierunki studiów i zarejestruj się na studia: