Second-cycle studies - [for foreigners] - recruitment for the winter semester 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Rekrutacja dla obywateli polskich -> LINK.

Kierunki studiów z terminami rejestracji można znaleźć w zakładkach Oferta i Rekrutacja.

Zasady rekrutacji, kierunki studiów, oferowane specjalności terminy zapisów i inne dodatkowe informacje -> strona Biura ds. Przyjęć na Studia.