Unia Europejska

Rekrutacja do Szkół Doktorskich na semestr zimowy 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Automatyka Elektronika i Elektrotechnika

Szczegóły
Kod 6604-DSP-AE
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska nr 4
Dziedzina/dyscyplina naukowa Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Kształcenie Doktorantów
Języki wykładowe polski
Czas trwania 8 semestrów
Wymagane dokumenty
  • Dokumenty na potrzeby rekrutacji do Szkół Doktorskich
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.08.2020 00:00 – 31.08.2020 23:59)

ocena = 0,3 * D + 0,3 * L + 0,4 * R

gdzie D, L, R – liczby punktów w skali 1-10 (z dokładnością do 1) w kategoriach: D – wynik studiów, L – list motywacyjny i osiągnięcia, R – rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku gdy R < 5, ocena = 0. W kategorii D punkty zostaną przyznane w zależności od wyniku studiów: celujący (wyróżniający) – 10 pkt., bardzo dobry – 8 pkt., ponad dobry – 6 pkt., dobry – 5 pkt, dość dobry – 4 pkt., dostateczny – 3 pkt