Unia Europejska

Rekrutacja do Szkół Doktorskich na semestr zimowy 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Automatyka Elektronika i Elektrotechnika

Szczegóły
Kod 6602-DSP-AE
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska nr 2
Dziedzina/dyscyplina naukowa Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Kształcenie Doktorantów
Języki wykładowe polski
Czas trwania 8 semestrów
Wymagane dokumenty
  • Dokumenty na potrzeby rekrutacji do Szkół Doktorskich
Rekrutacja do Szkół Doktorskich na semestr zimowy 2020/2021
Tura 1 (01.08.2020 00:00 – 31.08.2020 23:59)

ocena = 0,1 * D + 0,6 * B + 0,3 * R

gdzie: D, B, R – liczby punktów w skali 1-10 (z dokładnością do 1) w kategoriach: D – wynik studiów, B – list motywacyjny z opisem tematyki badawczej oraz dotychczasowa aktywność naukowa i osiągniecia, R – rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku gdy R < 5, ocena = 0. W kategorii D punkty zostaną przyznane w zależności od oceny wyniku studiów: celujący (wyróżniający) – 10 pkt., bardzo dobry – 8 pkt., ponad dobry – 6 pkt., dobry – 5 pkt, dość dobry – 4 pkt., dostateczny – 3 pkt