Unia Europejska

Rekrutacja do Szkół Doktorskich na semestr zimowy 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki Fizyczne

Szczegóły
Kod 6601-DSP-NF
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska nr 1
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki fizyczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Kształcenie Doktorantów
Języki wykładowe polski
Czas trwania 8 semestrów
Wymagane dokumenty
  • Dokumenty na potrzeby rekrutacji do Szkół Doktorskich
Rekrutacja do Szkół Doktorskich na semestr zimowy 2020/2021
Tura 1 (01.08.2020 00:00 – 31.08.2020 23:59)

Nauki fizyczne reprezentowane są w Szkole Doktorskiej w następujących specjalnościach: fizyka ciała stałego, fizyka jądrowa i oddziaływań fundamentalnych i fizyka układów nadciekłych. W ramach fizyki ciała stałego prowadzone są prace z zakresu zaawansowanych materiałów do zastosowań w urządzeniach do konwersji i magazynowania energii, w sensorach gazów oraz w superkondensatorach. Badania natury podstawowej i aplikacyjnej dotyczą w szczególności przewodników superjonowych i elektronowo-jonowych, szkła metalicznego oraz nanokrystalizowanego szkła metalicznego. Badane są materiały w postaci: polikrystalicznej, nanokrystalicznej, szkło-ceramicznej oraz amorficznej. Szczególne znaczenie przywiązuje się do nanomateriałów i szkieł, które poddano nanokrystalizacji. Wydział Fizyki ma bogatą współpracę naukową z instytutami badawczymi w kraju i za granicą w tym między innymi w ośrodkach synchrotronowych (ESRF - Francja, DESY - Niemcy), a także na laserach na swobodnych elektronach (EuXFEL - Niemcy, SACLA - Japonia, SLAC - USA).

W ramach specjalności Fizyka jądrowa oferowany jest bardzo szeroki zakres badań, który  obejmuje zarówno własności jąder atomowych, poprzez reakcje jądrowe do badań cząstek elementarnych: kwarków i gluonów, wymagających ogromnych energii, temperatur lub gęstości. Prowadzone są badania z wykorzystaniem antymaterii do precyzyjnych pomiarów oddziaływań fundamentalnych. Prace badawcze realizowane są we współpracy z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi tj. CERN (Szwajcaria) i Brookhaven National Laboratory (USA), Zjednoczony Instytu Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja). Badania są ściśle związane z Priorytetowym Obszarem Badawczym: "Fizyka Wysokich Energii i Techniki Eksperymentu" realizowanym w ramach projektu uczelni badawczej.

Specjalność Fizyka układów nadciekłych oferuje badania teoretyczne następujących układów fizycznych: kwantowych gazów atomowych, nadciekłych jąder atomowych i gwiazd neutronowych przy użyciu najpotężniejszych superkomputerów, takich jak: Summit (USA), Piz Daint (Szwajcaria), Tsubame i Cygnus (Japonia). Interesują nas zagadnienia związane z powstawaniem i dynamiką wirów kwantowych, solitonów oraz zjawisko turbulencji kwantowej. Badania ultrazimnych gazów atomowych mają ogromne znaczenie dla rodzącej się nowej dziedziny: atomtroniki.


ocena = 0,3 * D + 0,2 * L + 0,5 * R

gdzie: D, L, R – liczby punktów w skali 1-10 (z dokładnością do 1) w kategoriach D – wynik studiów, L – list motywacyjny i osiągnięcia, R – rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku gdy R < 5, ocena = 0. W kategorii D punkty zostaną przyznane w zależności od wyniku studiów : celujący (wyróżniający) – 10 pkt., bardzo dobry– 7 pkt., ponad dobry – 5 pkt., dobry – 3 pkt, dość dobry – 1 pkt., dostateczny – 0 pkt.