Unia Europejska

Rekrutacja do Szkół Doktorskich na semestr zimowy 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki Chemiczne

Szczegóły
Kod 6601-DSP-NC
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska nr 1
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki chemiczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Kształcenie Doktorantów
Języki wykładowe polski
Czas trwania 8 semestrów
Wymagane dokumenty
  • Dokumenty na potrzeby rekrutacji do Szkół Doktorskich
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.08.2020 00:00 – 31.08.2020 23:59)

Oferta naukowa na Wydziale Chemicznym obejmuje bardzo szeroki wachlarz możliwości wyboru oferty badawczej poświęcony w głównej mierze materiałom. Aktywność badawcza obejmuje wysublimowane techniki syntezy m.in nanomateriałów, zaawansowanych materiałów organicznych, nieorganicznych oraz hybrydowych materiałów elektronicznych a także ich zaawansowaną charakteryzację strukturalną. Ten nurt eksperymentalny jest dodatkowo wsparty filarem z zakresu modelowania komputerowego obliczeń kwantowo-mechanicznych oraz spektrum narzędzi jakie oferuje chemia fizyczna. W tym obszarze warte wyróżnienia są wątki poświęcone chemii związków boru, cieczom jonowym itp.

Dyscyplina nauki chemiczne obejmuje swoją aktywnością także interdyscyplinarne badania na pograniczu chemii, biochemii i medycyny, posiadając wybitny dorobek w zakresie sensoryki, mikrosensoryki oraz zaawansowanej diagnostyki medycznej ściśle korelujący z wysoce zaawansowaną analityką chemiczną.

Mocno osadzony w ofercie szkoły jest ultranowoczesny kierunek obejmujący mechanochemię z osiągnięciami publikacyjnymi z najwyższej półki światowej.

Na światowym poziomie plasują się również osiągnięcia i badania z zakresu magazynowania energii, w tym ogniw litowo-jonowych i sodowo-jonowych, Li-S.


ocena = 0,3 * D + 0,2 * L + 0,5 * R

gdzie: D, L, R – liczby punktów w skali 1-10 (z dokładnością do 1) w kategoriach D – wynik studiów, L – list motywacyjny i osiągnięcia, R – rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku gdy R < 5, ocena = 0. W kategorii D punkty zostaną przyznane w zależności od wyniku studiów : celujący (wyróżniający) – 10 pkt., bardzo dobry– 7 pkt., ponad dobry – 5 pkt., dobry – 3 pkt, dość dobry – 1 pkt., dostateczny – 0 pkt.