Unia Europejska

Rekrutacja do Szkół Doktorskich na semestr zimowy 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria Materiałowa

Szczegóły
Kod 6601-DSP-IM
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska nr 1
Dziedzina/dyscyplina naukowa Inżynieria materiałowa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Kształcenie Doktorantów
Języki wykładowe polski
Czas trwania 8 semestrów
Wymagane dokumenty
  • Dokumenty na potrzeby rekrutacji do Szkół Doktorskich
Rekrutacja do Szkół Doktorskich na semestr zimowy 2020/2021
Tura 1 (01.08.2020 00:00 – 31.08.2020 23:59)

Oferta naukowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej obejmuje szeroko pojęte materiały konstrukcyjne i funkcjonalne. Realizowane w ramach dyscypliny inżynieria materiałowa tematy prac doktorskich  związane są z nowymi metodami wytwarzania materiałów, badaniami ich mikrostruktury i właściwości użytkowych.  W badaniach wykorzystywane są zaawansowane metody charakteryzowania materiałów metalicznych, polimerowych, ceramicznych i kompozytów. Wydział dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą pozwalająca charakteryzować materiały również na poziomie atomowym.

Prace badawcze dotyczą w szczególności następujących obszarów: amorficzne i nanokrystaliczne materiały magnetycznie miękkie, masywne szkła metaliczne, stopy o wysokiej entropii, biomateriały, materiały odkształcane plastycznie, ciecze nienewtonowskie, degradacja materiałów, kompozyty polimerowe, materiały ceramiczne, kompozyty ceramika-metal, materiały biomimetyczne oraz  materiały dla energetyki, lotnictwa i transportu, dla przemysłu wydobywczego, magnetyczne, polimerowe, ultradrobnoziarniste i nanokrystaliczne. Badania dotyczą także metali nieżelaznych i ich stopów oraz  metod inżynierii powierzchni. Badania wsparte są modelowaniem komputerowym w projektowaniu materiałów, technologiami obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej zaawansowanych stali, obróbkami elektrochemicznymi i chemicznymi jak również obróbkami powierzchniowymi w niskotemperaturowej plazmie. Do wytwarzania stopów wykorzystuje się techniki odlewnicze, mechaniczną syntezę, spiekanie proszków oraz techniki przyrostowe. Wykorzystanie najnowszych osiągnięć współczesnej inżynierii materiałowej oraz jej interdyscyplinarny charakter, pozwala na projektowanie nowych materiałów i technologii pod kątem konkretnych zastosowań. Doktoranci zaangażowani są w realizację projektów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wysoki poziom badań prowadzonych przy współudziale Doktorantów, znajduje swoje odzwierciedlenie w szerokim udziale w konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz w licznych stażach w renomowanych uczelniach zagranicznych. Są także samodzielnymi  kierownikami projektów. Obecnie na Wydziale realizowanych jest 14 projektów, a liczba publikacji w czasopismach za 140 i 200 pkt w których doktoranci są współautorami w roku 2019 wyniosła 30.


ocena = 0,3 * D + 0,2 * L + 0,5 * R

gdzie: D, L, R – liczby punktów w skali 1-10 (z dokładnością do 1) w kategoriach D – wynik studiów, L – list motywacyjny i osiągnięcia, R – rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku gdy R < 5, ocena = 0. W kategorii D punkty zostaną przyznane w zależności od wyniku studiów : celujący (wyróżniający) – 10 pkt., bardzo dobry– 7 pkt., ponad dobry – 5 pkt., dobry – 3 pkt, dość dobry – 1 pkt., dostateczny – 0 pkt.